Βίντεο

euronews_icons_loading
Εικόνα από διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση- εικόνα αρχείου