Βίντεο

euronews_icons_loading
Κατάρρευση ξύλινης γέφυρας στη Νορβηγία