Βίντεο

Συγκέντρωση υπέρ του Ιράν στην Αθήνα- εικόνα αρχείου