Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Βίντεο. Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Σε συνεργασία με

Φυσικός πλούτος, δημογραφική ανάπτυξη, η ΛΔΚ έχει αναμφισβήτητα οικονομικά πλεονεκτήματα. Οι προκλήσεις, όμως, είναι επίσης τεράστιες. Πού βρίσκεται η χώρα, ποια είναι η δυναμική της;

Τα τελευταία μας βίντεο