Χάρτης με τις ΑΟΖ της ευρύτερης περιοχής και την υπό διαμάχη περιοχή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Συνέντευξη:Η ιστορική σημασία της συμφωνίας Ισραήλ - Λιβάνου για τις ΑΟΖ, ποιοι και πώς επωφελούνται

H Diana El Kaissy εξηγεί γιατί χαρακτηρίζει τη συμφωνία «αμοιβαία επωφελή»

Τα τελευταία μας βίντεο