Ιαπωνία

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ιαπωνίας - Μ. Βρετανίας

Πραγματοποιήθηκαν σε ειδική πλατφόρμα που μοιάζει με νησί

Τα τελευταία μας βίντεο