ΚΥΝΗΓΟΙ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΣΗ

25πλασιάστηκαν οι «κυνηγοί θησαυρών» στις όχθες του Τάμεση μέσα σε 5 χρόνια

Αναγκάστηκε να μην εκδίδει νέες άδειες η Λιμενική Αρχή του Λονδίνου

Τα τελευταία μας βίντεο