Αύξηση στην κατανάλωση των ΑΠΕ από το 2030.

Προκαταρκτική συμφωνία για ραγδαία αύξηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Οι κυβερνήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το ποσοστό αυτό στο 45% εάν το επιθυμούν.

Τα τελευταία μας βίντεο