Σάσα Βακούλινα

Η κατάσταση στο έδαφος της Ουκρανίας

Τα παιδιά του πολέμου και οι μαζικές απελάσεις στη Ρωσία

Τα τελευταία μας βίντεο