Ο κανονισμός για την κρίση περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες που θα ενεργοποιούνται όταν μια εισροή μεταναστών απειλεί να υπερβεί το σύστημα ασύλου της ΕΕ.

Βίντεο. Οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν σε νέους κανόνες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού

Η προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τετάρτη ανοίγει το δρόμο για τη θέσπιση κοινών κανόνων

Τα τελευταία μας βίντεο