Βατικανό

Βατικανό: Ξεκίνησε η ιστορική Επισκοπική Σύνοδος που έδωσε φωνή στις γυναίκες

Η Επισκοπική Σύνοδος είναι συμβουλευτικό όργανο στον εκάστοτε Πάπα και μέχρι σήμερα αποτελούνταν αυστηρά από άνδρες επισκόπους

Τα τελευταία μας βίντεο