Η εμπορική συμφωνία ΕΕ- χωρών της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται σε κίνδυνο.

Βίντεο. Σε κίνδυνο η εμπορική συμφωνία ΕΕ-χωρών της Λατινικής Αμερικής

Η εκλογή του ακροδεξιού Μιλέι στην Αργεντινή αποτελεί νέο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας.

Τα τελευταία μας βίντεο