ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ G20 ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Βίντεο. «Σύμφωνο της G20 με την Αφρική» για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις

Για τέσσερα δισ. ευρώ ως το 2030 δεσμεύθηκε η γερμανική κυβέρνηση

Τα τελευταία μας βίντεο