Ο γεν. γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο στα πεδία των μαχών

Βίντεο. ΝΑΤΟ και Ουκρανία προσπαθούν να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα των αμυντικών τους συστημάτων

Διαβεβαίωσεις για ενίσχυση της συνεργασίας και σταθερή στήριξη στην Ουκρανία

Τα τελευταία μας βίντεο