Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ παράγουν πάνω από το 40% του παγκόσμιου πετρελαίου

Βίντεο. Στον ΟΠΕΚ+ «φαγώνονται», το πετρέλαιο πέφτει

Υποχώρηση πάνω από 2% στις διεθνείς τιμές μετά την κατώτερη των προσδοκιών συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+

Τα τελευταία μας βίντεο