Κάμπιες

Βίντεο. Σε επιφυλακή οι επαρχίες της Γαλλίας λόγω εισβολής "πομπικών" καμπιών

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μπορούν να φάνε ολόκληρες εκτάσεις γης

Τα τελευταία μας βίντεο