Μαυροβούνιο: Πρόβλήματα από τις κατολισθήσεις

Μαυροβούνιο: Πρόβλήματα από τις κατολισθήσεις

Τεράστιες κατολισθήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο δημιουργώντας κρατήρες μεγάλου βάθους. Ο Δήμαρχος της περιοχής Μπούντβα προειδοποίησε ότι το έδαφος είναι ακόμη ασταθές κι επικίνδυνο

Τεράστιες κατολισθήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο δημιουργώντας κρατήρες μεγάλου βάθους. Ο Δήμαρχος της περιοχής Μπούντβα προειδοποίησε ότι το έδαφος είναι ακόμη ασταθές κι επικίνδυνο

Τα τελευταία μας βίντεο