Έκτακτη είδηση

2016-08-01

Αυστραλία: Παραιτήσεις από την επιτροπή για τα βασανιστήρια στους Αβορίγινες
Αρμενία: Παραδόθηκαν οι ένοπλοι που είχαν καταλάβει αστυνομικό τμήμα