2016-12-07

Αισιόδοξος για επίλυση του κυπριακού σύντομα, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας
Now playing Next