Κύπρος: Από πότε ξεκινάει to test to Stay στην Εθνική Φρουρά

Access to the comments Σχόλια
Από euronews  with ΚΥΠΕ
Άρμα της Εθνικής Φρουράς κατά τη διάρκεια παρέλασης στην Κύπρο
Άρμα της Εθνικής Φρουράς κατά τη διάρκεια παρέλασης στην Κύπρο   -  Πνευματικά Δικαιώματα  Philippos Christou/Associated Press

Με νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή η εισαγωγή του του μέτρου Test to Stay στην Εθνική Φρουρά.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή του συγκεκριμένου μέτρου στην Εθνική Φρουρά, με το μέτρο να εφαρμόζεται από αύριο, 11 Φεβρουαρίου του 2022.

Το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, δημοσιεύτηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Άμυνας, για τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού.

Συγκεκριμένα, δύνανται να υποβάλλονται καθημερινώς για περίοδο επτά συνεχόμενων ημερών από την ημερομηνία της στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, να προσέρχονται στη Μονάδα ή υπηρεσία τους.

Σύμφωνα με το διάταγμα νοείται ότι εάν επιλέξουν να παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, οι μέρες απουσίας τους προσμετρούνται ως κανονική άδεια απουσίας.

Επίσης, οι οπλίτες θητείας που υπηρετούν σε φυλάκια της Εθνικής Φρουράς, εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου και οφείλουν να τηρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Άμυνας.

Επιπλέον, για τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, εάν κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, υποβάλλονται κατά την τρίτη και πέμπτη μέρα από την ημερομηνία της στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.

Νοείται ότι από τις πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου εξαιρούνται πρόσωπα τα οποία έλαβαν ενισχυτική δόση του εμβολίου.