Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

innovation

Η εκπομπή “Innovation” αναδεικνύει μερικά από τα πιο ελκυστικά προϊόντα που ανέπτυξαν Ευρωπαίοι επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες.

Σε συνεργασία με