Έκτακτη είδηση
More about this topic

αμερικανική γερουσία

Top tags

More about this topic

In this image from video, a video from Donald Trump is paired with police bay cam footage, as it is shown to senators