Λ. Γάζας: Τα παιδιά στο έλεος των συγκρούσεων

Λ. Γάζας: Τα παιδιά στο έλεος των συγκρούσεων

Ένα χρόνο μετά την τελευταία σύρραξη στη Λ. της Γάζα, τα παιδιά που ζουν στην περιοχή βιώνουν ακόμα τον πόνο και την δυστυχία. Όσα είναι 6 ετών, έχουν ζήσει τρεις συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς, ενώ όσα είναι δέκα έχουν γνωρίσει την Γάζα μόνο σε κατάσταση πολιορκίας.

Ένα χρόνο μετά την τελευταία σύρραξη στη Λ. της Γάζα, τα παιδιά που ζουν στην περιοχή βιώνουν ακόμα τον πόνο και την δυστυχία. Όσα είναι 6 ετών, έχουν ζήσει τρεις συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς, ενώ όσα είναι δέκα έχουν γνωρίσει την Γάζα μόνο σε κατάσταση πολιορκίας.

Τα τελευταία μας βίντεο