Γερμανία: Άγιος Βασίλης έρχεται...

Γερμανία: Άγιος Βασίλης έρχεται...

Ο Άγιος Βασίλης έφτασε στο ταχυδρομείο της μικρής γερμανικής πόλης Χίμελπφορτ, όπου παιδιά από όλο τον κόσμο μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους.

Ο Άγιος Βασίλης έφτασε στο ταχυδρομείο της μικρής γερμανικής πόλης Χίμελπφορτ, όπου παιδιά από όλο τον κόσμο μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους.

Τα τελευταία μας βίντεο