Θεοφάνεια στην Αιθιοπία

Θεοφάνεια στην Αιθιοπία

Χιλιάδες πιστοί συμμετέχουν στα Θεοφάνεια στην Αιθιοπία, τη γιορτή Τιμκέτ, όπως ονομάζεται, σύμφωνα με το Παλαιό Ημερολόγιο.

Χιλιάδες πιστοί συμμετέχουν στα Θεοφάνεια στην Αιθιοπία, τη γιορτή Τιμκέτ, όπως ονομάζεται, σύμφωνα με το Παλαιό Ημερολόγιο.

Τα τελευταία μας βίντεο