Διαμαρτύρονται τραγουδώντας οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Βρετανία

Διαμαρτύρονται τραγουδώντας οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Βρετανία

Τραγουδώντας αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Μεγάλη Βρετανία, αντιδρώντας στην πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει αλλαγές στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας τους μονομερώς, χωρίς την έγκριση των συνδικάτων τους.

Τραγουδώντας αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Μεγάλη Βρετανία, αντιδρώντας στην πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει αλλαγές στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας τους μονομερώς, χωρίς την έγκριση των συνδικάτων τους.

Τα τελευταία μας βίντεο