Η τροπική καταιγίδα Ερλ έφτασε στο Μπελίζ

Η τροπική καταιγίδα Ερλ έφτασε στο Μπελίζ

Πριν χτυπήσει το Μπελίζ, η τροπική καταιγίδα Ερλ αναβαθμίστηκε στην κατηγορία του τυφώνα. Φτάνοντας όμως στην χώρα της κεντρικής Αμερικής αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε τροπική καταιγίδα. Ακόμα κι έτσι, πάνω από 1.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια.

Πριν χτυπήσει το Μπελίζ, η τροπική καταιγίδα Ερλ αναβαθμίστηκε στην κατηγορία του τυφώνα. Φτάνοντας όμως στην χώρα της κεντρικής Αμερικής αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε τροπική καταιγίδα. Ακόμα κι έτσι, πάνω από 1.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια.

Τα τελευταία μας βίντεο