Άγιο είχε οδηγός φορτηγού στο Μεξικό

Βίντεο. Άγιο είχε οδηγός φορτηγού στο Μεξικό

Άγιο είχε οδηγός φορτηγού στο Μεξικό, καθώς βγήκε ζωντανός ενώ τα φρένα του οχήματος δεν λειτουργούσαν.

Άγιο είχε οδηγός φορτηγού στο Μεξικό, καθώς βγήκε ζωντανός ενώ τα φρένα του οχήματος δεν λειτουργούσαν.

Τα τελευταία μας βίντεο