Δίδυμα πάντα γεννήθηκαν στην Κίνα

Βίντεο. Δίδυμα πάντα γεννήθηκαν στην Κίνα

Ένα θυληκό και ένα αρσενικό.

Ένα θυληκό και ένα αρσενικό.

Η Τσένγκντα φέρνει στη ζωή τα δίδυμα πάντα και στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι του κέντρου έρευνας και ανατροφής πάντα Chengdu, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Μητέρα και βρέφη είναι καλά στην υγεία τους.

Τα τελευταία μας βίντεο