Διαγωνισμός κηδείας στην Ιαπωνία

Βίντεο. Διαγωνισμός κηδείας στην Ιαπωνία

Τέσσερα γραφεία τελετών στην Ιαπωνία συμμετείχαν σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό με στόχο να αποδείξουν ποιος ντύνει καλύτερα τους νεκρούς. Σύμφωνα με την ιαπωνική παράδοση η ψυχή του νεκρού δεν είναι αγνή αμέσως μετά το θάνατό του και ο τρόπος που θα ντυθεί αποτελεί ένα είδος εξαγνισμού.

Τέσσερα γραφεία τελετών στην Ιαπωνία συμμετείχαν σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό με στόχο να αποδείξουν ποιος ντύνει καλύτερα τους νεκρούς. Σύμφωνα με την ιαπωνική παράδοση η ψυχή του νεκρού δεν είναι αγνή αμέσως μετά το θάνατό του και ο τρόπος που θα ντυθεί αποτελεί ένα είδος εξαγνισμού.

Τα τελευταία μας βίντεο