Τήλος: Ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί

Τήλος: Ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί

Στόχος του βραβευμένου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος η κάλυψη τουλάχιστον του 75% των ενεργειακών αναγ

Τα τελευταία μας βίντεο