Νέοι τρόποι αποκατάστασης των κατεστραμμένων θαλάσσιων οικουστημάτων

Νέοι τρόποι αποκατάστασης των κατεστραμμένων θαλάσσιων οικουστημάτων

Σε συνεργασία με The European Commission

Μια από τις αποστολές της Ε.Ε. είναι η προστασία των ωκεανών και των εσωτερικών υδάτων

Τα τελευταία μας βίντεο