Τα πρώτα χιόνια στην Πολωνία

Τα πρώτα χιόνια στην Πολωνία

Πολλοί ήταν εκείνοι που απόλαυσαν τα χιόνια στο Ζακοπάνε της Νότιας Πολωνίας, χωρίς όμως να λείψουν και τα προβλήμτα, καθώς πολλά ήταν τα νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που απόλαυσαν τα χιόνια στο Ζακοπάνε της Νότιας Πολωνίας, χωρίς όμως να λείψουν και τα προβλήμτα, καθώς πολλά ήταν τα νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες. 

Τα τελευταία μας βίντεο