Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το brain drain πλήττει και την Ιταλία
Ερευνητές προτιμούν να κυνηγούν ευκαιρίες στο εξωτερικό
    Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.