Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χρηματοδοτεί τρεις καινοτομίες που προσφέρουν πιο φτηνή και πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια