Βίντεο

Πυρκαγιές Αν. Αττική: Οι εικόνες της καταστροφής