Βίντεο

Κεριά στο Σύνταγμα στη μνήμη των 92 θυμάτων