Το πρωτάθλημα της πέτρας

Το πρωτάθλημα της πέτρας

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκίνησε το 1983 από τον Bertie Baker, σταμάτησε για μια δεκαετία περίπου και ξεκίνησε εκ νέου το 1997 από τον Eilean Eisdeal (Κοινοτική ομάδα ανάπτυξης του νησιού Easdale) με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων. Συγκεντρώνει τουλάχιστον 300 συμμετέχοντες και πολλούς θεατές.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκίνησε το 1983 από τον Bertie Baker, σταμάτησε για μια δεκαετία περίπου και ξεκίνησε εκ νέου το 1997 από τον Eilean Eisdeal (Κοινοτική ομάδα ανάπτυξης του νησιού Easdale) με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων. Συγκεντρώνει τουλάχιστον 300 συμμετέχοντες και πολλούς θεατές.

Τα τελευταία μας βίντεο