Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

RegioStars 2018: Βραβεύτηκαν 5 περιοχές της Ευρώπης για τις καινοτόμες ιδέες τους!
Τα σχέδιά τους έχουν στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών σε τοπικό επίπεδο