Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τα αυτοκίνητα του μέλλοντος έρχονται στην Ευρώπη!
Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου είναι να βελτιωθούν τα συστήματα μεταφορών στα κέντρα των πόλεών μας