Μιανμάρ: 71 χρόνια ανεξαρτησίας από τη βρετανική αποικιοκρατία

Μιανμάρ: 71 χρόνια ανεξαρτησίας από τη βρετανική αποικιοκρατία

Μιανμάρ, η χώρα των σχεδόν 54 εκατομμυρίων κατοίκων που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Βιρμανία ή Μπούρμα, απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Ιανουαρίου 1948. Ονομάστηκε τότε «Ένωση της Βιρμανίας» ενώ πολλά χρόνια αργότερα στις 4 Ιανουαρίου 1974, 12 χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού Νε Βιν, έγινε η «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ένωσης της Βιρμανίας». Από τις 18 Ιουνίου 1989, το Κρατικό Συμβούλιο Αποκατάστασης του Νόμου και της Τάξης μετονόμασε το κράτος σε «Ένωση του Μιανμάρ». 

Μιανμάρ, η χώρα των σχεδόν 54 εκατομμυρίων κατοίκων που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Βιρμανία ή Μπούρμα, απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Ιανουαρίου 1948. Ονομάστηκε τότε «Ένωση της Βιρμανίας» ενώ πολλά χρόνια αργότερα στις 4 Ιανουαρίου 1974, 12 χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού Νε Βιν, έγινε η «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ένωσης της Βιρμανίας». Από τις 18 Ιουνίου 1989, το Κρατικό Συμβούλιο Αποκατάστασης του Νόμου και της Τάξης μετονόμασε το κράτος σε «Ένωση του Μιανμάρ». 

71 χρόνια μετά την ανεξαρτησία από τη βρετανική αποικιοκρατία, οι κάτοικοί της δηλώνουν πως «η επέτειος είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Τα τελευταία μας βίντεο