Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η εκπομπή «Futuris» μας ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη όπου μια έκθεση μας παρουσιάζει τα νέα «ψηφιακά» εργαλεία σχεδιασμού κτιρίων