Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το κάθισμα ασφαλείας δεν είχε στερεωθεί σωστά με αποτέλεσμα το μωρό μαζί με το κάθισμα να εκτοξευτούν και να προσγειωθούν στο δρόμο.