Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «fruit garden» οι αγρότες της Μολδαβίας έχουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρησεις τους αποκτώντας προσβαση με χρηματοδότηση.