Αγκόλα: Επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς οικονομικούς τομείς

Βίντεο. Αγκόλα: Επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς οικονομικούς τομείς

Σε συνεργασία με

Η αφρικανική χώρα διαφοροποιεί την οικονομία της, προσελκύοντας επενδύσεις στη γεωργία, την αλιεία, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις εξορύξεις

Τα τελευταία μας βίντεο