Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η αφρικανική χώρα διαφοροποιεί την οικονομία της, προσελκύοντας επενδύσεις στη γεωργία, την αλιεία, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις εξορύξεις
Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.