Βίντεο

Λεηλασίες και εμπρησμοί καταστημάτων στο Παρίσι