Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει ανάμεσα στις πόλεις της Ανατολικής Ακτής για την ιστορία, τη μουσική της, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατά της