Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Επιστημονική έρευνα και τελωνεία στη μάχη κατά των legal highs
«Η παραγωγή των ψυχοτρόπων χημικών αναπτύσσεται με τεράστια ταχύτητα. Καταγράφουμε δυο νέες ψυχοτρόπες ουσίες κάθε βδομάδα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τα ταυτοποιούμε πολύ γρήγορα», ISPRA