Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Δανία: Αλιείς μικρής κλίμακας συνεταιρίζονται και αναπτύσσονται
Μικρά αλιευτικά σκάφη συντηρούν μικρές κοινότητες, δίνουν δουλειά και βοηθούν στην προστασία των οικοσυστημάτων στη Δανία
    Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.