Η διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, οι ποσοστώσεις και η ανάγκη των ερευνών αλιείας

Η διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, οι ποσοστώσεις και η ανάγκη των ερευνών αλιείας

Σε συνεργασία με The European Commission

Οι ποσοστώσεις αλιείας αποτελούν αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Δεν υπάρχει όμως καμιά αμφισβήτηση ότι η διαχείριση των θαλάσσιων πόρων πρέπει να γίνεται με σύνεση. Ερευνητικά σκάφη συλλέγουν δεδομένα για την υγεία των θαλασσών μας και το μέλλον της αλιείας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε έρευνες

Τα τελευταία μας βίντεο